اولین واحد تولید اسید سولفوریک سبز کشور به بهره‌برداری رسید


شرکت تدبیر شیمی حیان اولین تولید کننده اسیدسولفوریک دوستدار محیط زیست، در شهریورماه سال 1394 با حضور استاندار محترم استان زنجان و مقامات محلی افتتاح گردید

Bootstrap Slider