پیشه نامه شرکت

.شرکت تدبیر شیمی حیان باتکیه برحدود بیست سال تجربه در زمینه تولید اسید سولفوریک در سال 1390 تاسیس گردید
صاحبان این شرکت تا سال 1390 مالک دو واحد تولید اسید در استان زنجان، هر کدام با ظرفیت 150 تن در روز بودند که با انگیزه احداث اولین واحد تولید اسید در کشور با رعایت کلیه الزامات زیست محیطی و بدون آلایندگی اقدام به تاسیس این شرکت نمودند
.فاز مطالعاتی و تحقیقات در سال 1390 و فاز عملیات اجرایی احداث کارخانه از سال 1391 آغاز گردید
این واحد از اواخر سال 1393 تولید آزمایشی خود را آغاز نمود و در شهریورماه سال 1394 بعنوان اولین واحد تولید اسید سولفوریک سبز کشور رسما افتتاح گردید